Notice: Undefined offset: 2 in /domains/dziennik.konin.pl/public_html/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Kosmetyki z róży i inne naturalne produkty | Konieczne informacje - artykuły, notki i opinie

Natomiast według uchylonej w 2019 roku

woda różana
Kosmetyki – grupa produktów służących do pielęgnacji, oczyszczania, ochrony i upiększania ciała.

Wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

dotyczące produktów kosmetycznych (CELEX: 32009R1223) produkt kosmetyczny oznacza każdą suwoda różana .

Widok do druku:

woda różana